Pogoda
21.06.2016 13:40

Czy flagi na autach są zgodne z prawem?

Kibice wspierają reprezentacje na różne sposoby. Jeden z nich polega na ozdabianiu samochodu flagami, co też w świetle prawa jest legalne.

Czy flagi na autach są zgodne z prawem?
foto: Marcin Osman / East News

Przez wzgląd na trwające Mistrzostwa Europy na polskich ulicach nie brakuje samochodów uzbrojonych w różne gadżety. Popularne są także biało-czerwone ozdoby na lusterka. O ile te ostatnie są zupełnie niegroźne, o tyle z samymi chorągiewkami może być różnie. W końcu jeśli dojdzie do jakiejś kolizji, np. z pieszym, może on odnieść dodatkowe obrażenia. W takich okolicznościach odpowiedzialność będzie spoczywać na kierowcy, który dokonał nieszczęsnego montażu.

Ogólnie zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu drogowym, które określają warunki techniczne pojazdów. Konkretniej chodzi o artykuł 66:

"

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. "

Oznacza to, że jakikolwiek dodatkowy element nie może zagrażać bezpieczeństwu osób poruszających się pojazdem lub innych uczestników ruchu, narażać kogokolwiek na szkodę, nie może być wystający, szpiczasty, ostry, ani mieć konstrukcji mogącej spowodować uszkodzenia ciał osób trzecich.

Zatem każda osoba montująca chorągiewkę powinna zadbać o to, by została ona porządnie zamocowana oraz nie ograniczała pola widzenia i nie wystawała poza obrys pojazdu. W przypadku gdy kierowca nie jest w stanie spełnić powyższych obowiązków, nie powinien on montować flagi. Ot, cała filozofia.

A Wy w swoich autach zamontowaliście polskie akcenty?

Tagi: Przepisy