Pogoda
22.06.2016 14:43

Jak zarejestrować kartę SIM?

Właściciele numerów na kartę muszą zarejestrować swoje karty SIM u operatorów do lutego 2017 – inaczej przestaną działać. Dlaczego i po co trzeba rejestrować kartę SIM, w jaki sposób to zrobić i jakie bonusy można zdobyć? Jak wygląda prawidłowa rejestracja karty sim w Play, Plusie, T-Mobile i Orange? Sprawdź w naszym artykule.

Jak zarejestrować kartę SIM?
foto: Antyradio.pl, Michał Tomaszkiewicz

Nie ma co czekać na ostatnią chwilę - w Polsce według szacunków operatorów komórkowych jest około 27 mln kart SIM pre-paid, z czego nawet 90% jest niezarejestrowanych. Przepisy dają na to tylko 6 miesięcy - jak łatwo wyliczyć, oznacza to konieczność obsłużenia około 140 000 wniosków każdego dnia.

Rejestracja karty sim w Plus, Play, Orange i T-Mobile

Warto sprawdzić, jakie sposoby udostępnia operator komórkowy oraz czy - i w jakim okresie - można liczyć na dodatkowe korzyści z zarejestrowania numeru. Może się okazać, że najwięcej korzyści przyniesie przeniesienie karty SIM do konkurencji. Walka o klienta zacznie się 1 lipca 2016 - wtedy warto zacząć dokładnie sprawdzać oferty operatorów.

Spis treści (ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2017)

W artykule znajdują się zawsze aktualne informacje dotyczące dostępnych sposobów rejestracji, możliwych do uzyskania bonusach oraz datach ich obowiązywania. Wiadomości będą dodawane i uzupełniane na bieżąco.

Dlaczego trzeba zarejestrować kartę SIM?

Obowiązek rejestracji wszystkich używanych w systemie pre-paid kart SIM wprowadza ustawa antyterrorystyczna. Weszła ona w życie 1 lipca 2016, do 24 lipca 2016 można jeszcze kupić kartę SIM pre-paid bez konieczności rejestrowania jej na dane osobowe.). Karty SIM, które nie zostaną zarejestrowane przed  1 lutego 2017 roku przestaną działać. 

Ustawa przewiduje, że rejestracji karty SIM można dokonać osobiście lub przez internet. W tym drugim przypadku potwierdzić swoją tożsamość można będzie przez zalogowanie się w swoim banku (instytucja poświadczy prawdziwość naszych danych osobowych na podstawie informacji podanych podczas zakładania konta), kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpośrednio w systemie operatora telekomunikacyjnego, jeżeli dane abonenta zostały już zweryfikowane w związku inną umową.

Przepisy nie wykluczają także stosowania innych sposobów na uwierzytelnianie osoby rejestrującej kartę SIM przez internet – jeśli się takie pojawią, zostaną wskazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Z pełną treścią ustawy antyterrorystycznej można zapoznać się na stronie Sejmu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania karty SIM?

Podczas rejestrowania numeru pre-paid należy wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość - dowodem osobistym lub paszportem. Trzeba się przygotować na podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz serii i numeru okazywanego dokumentu.

Numer może zostać zarejestrowany na osobę, która skończyła 13 lat – wymaga to pokazania paszportu lub dowodu osobistego. Jeśli niepełnoletni użytkownik numeru pre-paid nie ma takich dokumentów, może zarejestrować numer z dokumentem dorosłego opiekuna prawnego. Numery używane przez osoby mające mniej niż 13 lat muszą zostać zarejestrowane na dorosłych.

Jeśli karta pre-paid należy do przedsiębiorstwa, niezbędny będzie numer identyfikacyjny REGON, NIP lub numer KRS (bądź innego rejestru prowadzonego w kraju Unii Europejskiej).

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Mobile Technologia